Aantal inbraken daalt in Nederland

15/04/2024
20
Inbraken in Nederland

In Nederland is het aantal woninginbraken de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Dit positieve nieuws betekent meer veiligheid en rust voor veel huishoudens. Toch blijft waakzaamheid geboden, want een inbraak kan grote impact hebben, niet alleen materieel maar ook emotioneel. Dit artikel biedt een blik op de huidige trends in woninginbraken, benadrukt de dagen waarop inbrekers het meest actief zijn, en onderzoekt de effectiviteit van preventieve maatregelen.

Meest recente cijfers

In 2023 is in totaal in 22.706 woningen ingebroken, wat neerkomt op 62 woninginbraken per dag. Een jaar eerder waren dat er dagelijks nog 67. Het aantal woninginbraken zit daarmee op het laagste niveau sinds 2012, toen de politie de misdaadcijfers digitaal begon bij te houden. In 2012 was het aantal inbraken bijna 91.600. In 2019 was dit aantal nog ruim 39.000. Hierbij nam in de meeste gemeenten het aantal woninginbraken vorig jaar af. Vooral in Almere, Zwolle en Utrecht daalde het aantal flink. Hoewel het totaal aantal woninginbraken is gedaald, zijn er duidelijke pieken op bepaalde dagen. Uit recente gegevens blijkt dat Kerstmis, Oudejaarsdag en Koningsdag bijzonder populair zijn bij inbrekers. Dit komt waarschijnlijk doordat veel mensen niet thuis zijn en de huizen onbeheerd achterlaten.

Nachtelijke uren

Interessant is dat slechts 13% van de inbraken ’s nachts plaatsvindt, wat het stereotype van de nachtelijke inbreker enigszins ontkracht. Veel inbraken gebeuren juist overdag, wanneer bewoners aan het werk zijn of buitenshuis activiteiten ondernemen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een inbreker gemiddeld slechts drie minuten nodig heeft om binnen te komen als de beveiliging niet adequaat is. Dit benadrukt het belang van goede preventieve maatregelen zoals degelijk hang- en sluitwerk.

Effectieve inbraakpreventie

Een goede voorbereiding is het halve werk, vooral als het om inbraakpreventie gaat. Veiligheidsexperts adviseren om te investeren in kwalitatief hoogwaardig hang- en sluitwerk. Een inbreker die merkt dat hij niet snel binnen kan komen, geeft het vaak op. Deuren en ramen die zijn uitgerust met cilinders en sloten die het SKG-keurmerk dragen, vertragen de inbraakpoging aanzienlijk. Maak bijvoorbeeld ook gebruik van een draaikiepraam. Naast fysieke beveiliging, kan technologische ondersteuning een grote rol spelen. Denk hierbij aan een alarmsysteem dat niet alleen een luid signaal afgeeft, maar ook direct een melding stuurt naar je smartphone. Dit kan zelfs geïntegreerd worden met camerabewaking voor extra visuele controle.

sociaal preventieve

Een ander belangrijk aspect is het sociaal preventieve effect. Informeer je buren als je voor langere tijd van huis bent en vraag of ze een oogje in het zeil willen houden. Dit kan via een buurtwhatsapp of door simpelweg goede relaties met je buren te onderhouden. Gemeenschappelijke waakzaamheid verhoogt de drempel voor inbrekers om actief te zijn in jouw buurt. Door zowel op fysieke als op sociaal-technologische wijze maatregelen te treffen, verhoog je de beveiliging van je woning en verminder je de kans op een succesvolle inbraak aanzienlijk.

lokale veiligheidsinitiatieven

Lokale veiligheidsinitiatieven spelen een cruciale rol in het terugdringen van woninginbraken. Gemeentes en wijkteams zetten vaak projecten op zoals buurtwachten en voorlichtingscampagnes die bewoners informeren over hoe ze hun huis beter kunnen beveiligen. Deze initiatieven bevorderen niet alleen de veiligheid maar versterken ook de gemeenschapszin, wat een natuurlijke barrière vormt tegen criminaliteit. Deze programma's kunnen variëren van het simpele ‘Licht aan, inbreker uit’ waarbij bewoners worden aangemoedigd om verlichting aan te laten, tot meer geavanceerde systemen zoals collectieve camerabewaking. Ook worden er regelmatig informatieavonden georganiseerd waarbij de politie voorlichting geeft over de nieuwste inbraakmethoden en hoe deze te voorkomen.

Lees ook:  Directe schadeafhandeling voor motor- en camperrijders

Aangifte doen tegen inbraken

Hoewel preventie cruciaal is, speelt het melden van verdachte activiteiten en het doen van aangifte een sleutelrol in de bestrijding van woninginbraken. Elke melding draagt bij aan de algehele veiligheid door de politie cruciale informatie te geven die zij nodig hebben om inbrekers op te sporen en te arresteren. Inbrekers opereren vaak in bekende patronen en gebieden. Door aangifte te doen, help je de politie om verbanden te leggen tussen verschillende inbraken en kan dit leiden tot aanhoudingen. Bovendien verbetert het de statistieken die beleidsmakers gebruiken om veiligheidsmaatregelen te plannen en te implementeren. Daarnaast hebben veel verzekeraars een gedetailleerde aangifte nodig om schadeclaims correct te kunnen verwerken. In gevallen van inbraak waarbij waardevolle items verloren zijn gegaan, kan een gedegen aangifte het verschil betekenen tussen een volledige vergoeding en financieel verlies. Zijn de kunststof kozijnen bijvoorbeeld gesloopt? Maak hier dan ook duidelijke foto's van voor zowel de verzekering als de politie.

Recent

World Happiness Report: Nederland is heel gelukkig

Een energiezuinig leven bij jou in huis

Waarom het belangrijk is om je huisdier te ontwormen

Examentijd is weer aangebroken: hoe bereiden studenten zich voor?

Hoe wordt AI gebruikt in de logistieke sector?

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings