AI-trends voor 2024: de toekomst van Kunstmatige Intelligentie

08/12/2023
207
AI-trends

AI is een van de grootste technische innovaties. Een jaar geleden maakte ChatGPT zijn intrede in ons dagelijks leven, en nu al lijkt het een integraal onderdeel van onze dagelijkse routine te zijn geworden. Zelfs dit ene product heeft niet alleen industrieën veranderd, maar ook geleid tot zowel alarmisme als een roep om regulering. Nu het een jaar oud is, werpen we een blik op de trends die AI-experts voor 2024 suggereren. Dit zijn de AI-trends voor 2024.

AI is nu al een belangrijke technologie

In 2023 zagen we reeds dat diverse sectoren gretig gebruikmaken van AI. Zo is er natuurlijk de bekende ChatGPT en de generatieve AI die voor steeds betere beelden blijkt te zorgen. Verder weten we dat chatbots bij steeds meer industrieën gebruikt worden. Er zijn nu al apps die je toestaan “virtuele vrienden” te maken. AI is al een vast deel uit van de klantendienst bij verschillende soorten ondernemingen.

We zien chat terug bij enkele van de meest prestigieuze banken, bekende verzekeringskantoren en betrouwbare online casino’s, waardoor je zonder menselijke tussenkomst een antwoord kunt krijgen op de meeste van je vragen. Al moeten we natuurlijk opmerken dat je bij de meeste casino’s of banken ook menselijke hulp kunt krijgen indien nodig.

AI in onverwachte sectoren
Maar we zien het ook opduiken in de meest onverwachte sectoren. Zo zien we AI een steeds grotere rol spelen in medische diagnose en beeldvorming, om te helpen bij het opsporen van ziekten. En sommige banken gebruiken nu al machinaal leren om modellen voor kredietscores en risicobeoordeling op te stellen. Denk ook aan de opkomende trend van autonome voertuigen en we zien meteen hoe alomvattend AI en machinaal leren zijn.

AI-trends

De volgende generatie: Generatieve AI

We verwachten voor 2024 in de eerste plaats betere generatieve AI, die zich uitstrekt voorbij chatbots en meme-generatoren. Dat kan misschien gaan over AI-systemen die in staat zijn om complexe verhalen te schrijven. Misschien kan AI binnenkort zelfs muzikale symfonieën componeren en mogelijk samenwerken bij het creëren van bestverkopende romans.

Het kan zelfs gaan over multi-modale generatieve AI – systemen, die verschillende soorten verschillende invoer zoals tekst, stem, melodieën en visuele aanwijzingen in een compleet product kunnen omzetten. Stel je voor, een AI die, na het horen van een beschrijvende vertelling, onmiddellijk een uitgebreid artikel kan opstellen, een illustratieve afbeelding kan maken, deze kan voorzien van een passende muzikale achtergrond en het kan vertellen in meerdere accenten of talen.

De noodzaak van kritische evaluatie: De scheidslijn tussen menselijk vakmanschap en door AI gevormde meesterwerken zal ook steeds subtieler worden. Dit benadrukt de noodzaak van kritische evaluatie van de technologie en hoe we ermee zullen omgaan in de toekomst.  

Quantum AI

Quantum AI is de voorhoede van het onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Centraal voor quantum computing zijn van qubits - kwantumbits die meerdere toestanden tegelijk kunnen belichamen. En deze technologie komt steeds dichterbij. Opkomende start-ups als IonQ en QCI en gevestigde technologiereuzen Google, IBM en Amazon investeren aanzienlijke middelen in de ontwikkeling van kwantumoplossingen.

De basis van de toekomst?
Dit opent de deur naar mogelijke monumentale sprongen in AI-mogelijkheden door de integratie van deze nieuwe technologie. Hoewel er misschien geen grote doorbraak zal zijn voor Quantum Computing in 2024, verwachten we dat de onderzoek zich zal voortzetten, en wellicht de basis zal vormen voor de computers van de toekomst.

AI-trends

AI-wetgeving

AI trekt nu al aanzienlijke aandacht van wereldwijde beleidsmakers. Terwijl 2024 nadert, werken toonaangevende naties en overheden, waaronder China, de EU, de VS en India, aan het vormgeven van uitgebreide AI-beleidsmaatregelen. Dit heeft als doel het bevorderen van technologische doorbraken en het aantrekken van wereldwijde investeringen. Maar tegelijk wil men de bevolking beschermen tegen mogelijke gevaren. Hoewel critici de noodzaak om een wetgeving voor AI hebben gewezen, zijn er vooralsnog geen internationale verdragen rond AI.

Lees ook:  Wereldwijd een flinke toename van tech start-ups

Ethische AI

Aangezien AI-mechanismen steeds meer beslissingen beïnvloeden, van gezondheidsevaluaties tot financieel advies, is het cruciaal dat ze met de grootste transparantie en rechtvaardigheid functioneren. De uitdaging gaat verder dan het ontwerpen van onbevooroordeelde algoritmen. Critici menen dat de architecten en gebruikers van deze systemen verantwoordelijk blijven voor hun acties.

Wij voorspellen in 2024 experts een groeiende interesse in AI-ethiek en een verhoogde prioritering van ethische overwegingen binnen AI-onderzoek en -ontwikkeling.

Augmented working

AI is niet alleen een instrument, maar kan ook een onschatbare bondgenoot worden. Stel je voor: chirurgen die tijdens procedures worden bijgestaan door AI-geleide diagnostiek. Of misschien advocaten die worden versterkt door AI samengestelde casusverwijzingen tijdens rechtszaken. Met de toename van op afstand werken en online onderwijs, staat AI op het punt op maat gemaakte virtuele teamdynamiek te optimaliseren.

Recent

Het gevaar van schoonheidsidealen

Wat Trump en Biden ons leren

Wat zijn de veiligste bestemmingen in 2024?

De binnenkant van de autoruit bevroren? Dit is wat je moet doen!

Het vermogen van Sylvie Meis

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings