Koperdiefstal bij zonneparken neemt toe: tonnen schade het gevolg

08/07/2023
48
koper

De afgelopen tijd is er een verontrustende stijging van koperdiefstallen bij zonneparken, zo meldt brancheorganisatie Holland Solar. Deze diefstallen veroorzaken aanzienlijke schade en vormen een groeiend probleem binnen de sector. De aantrekkelijkheid van deze diefstallen wordt vergroot door de hoge koperprijs op de markt.

Recentelijk werd een zonnepark in Deurne, Noord-Brabant, het slachtoffer van koperdieven. Daar werd maar liefst 100 kilometer aan koperkabel gestolen, wat resulteerde in aanzienlijke financiële schade en het tijdelijk onbruikbaar maken van het park.

Niet beperkt tot één locatie

Helaas blijven deze diefstallen niet beperkt tot één locatie. Ook op andere plekken in Nederland vinden soortgelijke grootschalige diefstallen plaats, hoewel het exacte aantal incidenten en de totale hoeveelheid gestolen koper onbekend is. Zowel Holland Solar, de politie als het Verbond van Verzekeraars beschikken niet over specifieke cijfers met betrekking tot deze vorm van criminaliteit.

De belangrijkste oorzaak van deze diefstallen is de hoge koperprijs. "Deze prijsstijging hangt ook samen met de energietransitie", aldus Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De overgang van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energie vereist namelijk een aanzienlijke hoeveelheid koperen kabels. Van der Gaag benadrukt dat er duizenden kilometers aan koperen bekabeling nodig zijn voor deze transitie. Helaas zien sommige individuen dit als een kans om illegaal geld te verdienen, wat leidt tot deze alarmerende diefstallen. De vraag blijft echter hoe dit probleem effectief kan worden aangepakt.

Waarom is de koperprijs zo hoog?

De koperprijs is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, voornamelijk vanwege de toenemende vraag en schaarste op de markt. Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de hoge koperprijs is de groeiende vraag naar koper in de energietransitie. Met de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines, is er een grotere behoefte aan koperen bekabeling voor de overdracht van elektriciteit. Daarnaast wordt koper ook gebruikt in andere sectoren, zoals de bouw, elektronica en transport.

De schaarste van koper wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder beperkte mijnproductie, geopolitieke onrust in belangrijke koperproducerende landen en logistieke uitdagingen in de toeleveringsketen. Dit heeft geleid tot een krap aanbod en hogere prijzen.

Bovendien heeft de economische groei in opkomende markten, zoals China en India, geleid tot een toenemende vraag naar koper. Deze groeiende vraag wordt niet altijd evenredig gevolgd door een stijging in de productie, wat resulteert in hogere prijzen.

Al met al hebben de energietransitie, schaarste en toenemende vraag naar koper geleid tot de hoge koperprijs die we momenteel zien.

De dieven leveren aanzienlijke inspanningen

Hoewel er tot nu toe geen meldingen zijn geweest van koperdiefstal bij energiebedrijf Eneco, blijkt uit de woorden van een woordvoerder dat de dieven buitengewone inspanningen leveren ondanks de bekende risico's die aan dergelijke misdaden verbonden zijn. Het bedrijf houdt bewust de specifieke beveiligingsmaatregelen die ze nemen geheim, om potentiële dieven niet op ideeën te brengen. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT neemt een vergelijkbare benadering aan en deelt geen informatie over de genomen maatregelen.

Deze terughoudendheid heeft tot doel te voorkomen dat dieven mogelijk zwakke plekken ontdekken en hun plannen kunnen uitvoeren. Beide bedrijven zijn zich bewust van de waarde van koper en de verleiding die het kan vormen voor dieven. Daarom blijven ze alert en nemen ze de nodige maatregelen om hun faciliteiten te beschermen. Door geen informatie prijs te geven over hun beveiligingsmaatregelen, hopen ze de dieven te ontmoedigen en een veilige omgeving te behouden voor de werking van hun energie-infrastructuur.

Lees ook:  Corona geen impact op de woningmarkt

Strenge regels voor de verkoop

Om de handel in gestolen koper te ontmoedigen, gelden er strenge regels voor de verkoop van koper aan metaalrecyclingbedrijven. Verkopers zijn verplicht zich te legitimeren en er is een meldpunt voor diefstallen opgericht, zodat metaalrecyclers op de hoogte zijn van gestolen koper dat in omloop is. Hans Koning, directeur van de Metaalrecycling Federatie, benadrukt dat wanneer er grote hoeveelheden kilometers koperkabelaangeboden worden, dit alle alarmbellen doet rinkelen bij metaalrecyclers. Dit soort grote hoeveelheden koper kan namelijk vrijwel alleen afkomstig zijn van bedrijven zoals TenneT en ProRail.

Gestolen koperkabel wordt vaak verknipt en gestript, waarna het bij verschillende bedrijven wordt aangeboden, soms zelfs over de grens. Dit maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om het gestolen koper te traceren en te identificeren.

Duidelijk een groeiend probleem

Het is duidelijk dat de diefstal van koper bij zonneparken een groeiend probleem is geworden met aanzienlijke financiële gevolgen. De hoge koperprijs speelt hierbij een belangrijke rol. Het is van essentieel belang dat er effectieve maatregelen worden genomen om deze vorm van diefstal tegen te gaan en de veiligheid van zonneparken te waarborgen.

De urgentie van samenwerking

De recente toename van koperdiefstallen bij zonneparken heeft alarmerende gevolgen en vormt een groeiend probleem binnen de sector. De diefstallen hebben aanzienlijke financiële schade veroorzaakt en vragen om doortastende maatregelen. Het is van essentieel belang dat de brancheorganisatie, politie en betrokken bedrijven nauw samenwerken om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Door strengere beveiligingsmaatregelen te implementeren, de bewustwording binnen de branche te vergroten en de samenwerking tussen energiebedrijven, recyclers en autoriteiten te intensiveren, kunnen we stappen in de juiste richting zetten.

Daarnaast is het van cruciaal belang om de handel in gestolen koper te ontmoedigen. Door strikte controle en regulering van de metaalrecyclingsector, zoals nauwere samenwerking tussen metaalrecyclers, overheidsinstanties en de politie, en het aanscherpen van de regelgeving en controles op de verkoop van koper, kunnen we de mogelijkheden voor dieven beperken.

Het waarborgen van de integriteit en veiligheid van zonneparken vereist een gezamenlijke inspanning. Alleen door proactief op te treden en samen te werken kunnen we de duurzame energievoorziening beschermen tegen verdere schade. Laten we gezamenlijk streven naar een veilige en betrouwbare toekomst voor onze groene energiebronnen.

Naast de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft, is er ook interesse in de handgepeld koper prijs. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkelingen en factoren die van invloed zijn op de prijs van deze specifieke kopermarkt.

Ontmoediging door strikte controle

Daarnaast is het van belang dat de handel in gestolen koper wordt ontmoedigd door strikte controle en regulering van de metaalrecyclingsector. Dit kan onder andere worden bereikt door nauwere samenwerking tussen metaalrecyclers, overheidsinstanties en de politie, en door het aanscherpen van de regelgeving en controles op de verkoop van koper.

Het is van groot belang dat er een gezamenlijke inspanning wordt geleverd om deze vorm van diefstal aan te pakken en zonneparken te beschermen tegen verdere schade. Alleen door samen te werken en proactief op te treden, kunnen we de integriteit en veiligheid van onze duurzame energievoorziening waarborgen.

Lees ook:  Taxi is de toekomst van mobiliteit

Recent

Evolutie van de game-console

Frenkie de Jong buitenspel. Hoe nu verder met Oranje en Barcelona?

Voordelen van Realworks website voor makelaars

Het vermogen van Yvonne Coldeweijer: wat verdient de roddelkoningin?

Tips voor het renoveren van je woning

© Nieuwsbeest - 2023
Made with
Web Wings