Door corona zijn verlopen EU-rijbewijzen langer geldig

05/10/2020
251
driving coach nieuwsbeest

Normaal moet een rijbewijs na 5 of 10 jaar verlengd worden, afhankelijk van het rijbewijs. De datum tot wanneer een rijbewijs geldig is staat op het rijbewijs zelf. Door corona is het nu vaak niet mogelijk om het rijbewijs te verlengen, bijvoorbeeld als je tot de risicogroep behoort of wanneer je het risico gewoonweg niet aandurft. Daar heeft de Europese Commissie een tijdelijke oplossing voor gevonden. Alle EU-rijbewijzen blijven namelijk binnen de Europese Unie 9 maanden langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten na een aanvraag. Met een verlopen rijbewijs kun je dus voorlopig binnen Europa blijven rijden. Hiervoor kun je dan geen boete krijgen. Dit geldt voor alle rijbewijzen. Er wordt uiteindelijk gekeken of er na 1 december 2020 nog een verlenging nodig is van deze tijdelijke regeling.

 

De voorwaarden voor deze regeling

Aan deze regeling hangen wel een aantal voorwaarden. Deze zijn als volgt:

  • De regeling geldt voor rijbewijzen die verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020
  • De 9 maanden gaan in vanaf het moment dat het rijbewijs verloopt. Deze datum is terug te vinden op het rijbewijs zelf
  • Nadat de 9 maanden voorbij zijn is het niet toegestaan om binnen Europa te rijden met een verlopen rijbewijs
  • Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling

 

Maar er zijn ook uitzonderingen

Zoals bij bijna elke regeling kent deze regeling ook een paar uitzonderingen. Ten eerste geldt de regeling niet voor rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn na het gebruik van alcohol in het verkeer of na een ernstige verkeersovertreding. Daarnaast geldt het verlopen rijbewijs niet als identificatiemiddel in de 9 maanden waarmee je er wel mee mag rijden.

 

Rijlessen in deze periode

De rijlessen mogen sinds 18 mei weer doorgaan. Wel gelden hier aparte regels voor. De regeling die hierboven geschetst wordt, geldt natuurlijk niet voor de mensen die nu in deze tijd hun rijbewijs halen. Wanneer je dus nu je rijbewijs haalt bij bijvoorbeeld een rijschool in Landgraaf of Voerendaal is dit rijbewijs 5 of 10 jaar geldig, afhankelijk van het rijbewijs. Omdat dit rijbewijs dus niet is of zal verlopen in de periode tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020, zijn deze rijbewijzen niet 9 maanden langer geldig dan de datum dat op het rijbewijs staat.

Lees ook:  Steeds meer online bestellingen

Recent

Wat kun je met Internet of Things doen?

Waarom woonboulevards massaal worden bezocht op feestdagen

Wat zijn de verschillen tussen automaat- en schakelrijlessen?

Innovatie en uitdagingen in de elektronica-industrie

Zo werkt de industrie aan energiebesparing en bedrijfsveiligheid

┬ę Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings