Facebook aan banden gelegd

15/12/2020
416
Facebook aan banden gelegd

Facebook is een van de grootste Tech bedrijven van dit moment. Zo kennen veel mensen Facebook natuurlijk  van de website zelf. Facebook is de website waar men online vriendschappen kan sluiten en vervolgens dingen kan delen, liken, commenten en nog veel meer. Facebook is door de jaren heen flink gegroeid. De strategie van Facebook was om zo groot als mogelijk te worden. Het liefst werd Facebook de grootste van alle sociale mediakanalen. Toch wordt Facebook nu door diverse overheden aan banden gelegd.

Deels gelukt

Dat lukte ook deels. Maar het bedrijf merkte na bepaalde dat zij deze positie alleen niet meer konden handhaven. Andere bedrijven wisten op slimme manieren gebruik te maken van het succes van Facebook. Zo gebruikte deze bedrijven het idee van sociale media van Facebook. Deze nieuwe bedrijven besloten dan vervolgens om hun eigen draai aan deze ideeën te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Instagram. Dit bedrijf had een nieuw innovatief concept bedacht met als basis het oogpunt van Facebook. Facebook merkte dat zij hier niet goed op konden inspelen. Dit leidde ertoe dat Facebook een bod deed op Instagram. Door concurrenten uit te kopen zorg je er zelf voor dat je de grootste kunt blijven. Dit gebeurde ook met WhatsApp. Facebook creëerde met deze overnames een monopoly.

Algoritmes creëren andere werelden

Door de invoering van algoritmes hoopte Facebook dat het mensen kon verleiden om nog langer op hun kanalen actief te blijven. Dit zorgde ervoor dat mensen niet meer zonder hun telefoon door het leven konden gaan. Deze algoritmes waren zo goed in het manipuleren van mensen dat het echt een probleem werd. Er wordt gezegd dat deze algoritmes er ook aan bijdragen dat veel meer mensen in complottheorieën gaan geloven. Mensen zitten vast in hun eigenwereld door deze algoritmes. Zij begrijpen de werkelijkheid niet meer en zijn van mening dat deze onjuist is.

Overheden roepen Facebook tot een halt

Facebook zorgt met haar algoritmes voor onrust in de wereld. Zo is het verspreiden van het bekenden ‘Fake news’ via de kanalen van Facebook heel gemakkelijk. Dit zorgt ervoor dat complete landen worden ontregeld. De Amerikaanse overheid en de Europese Unie roepen Facebook nu een halt toe.

Amerika

Zo is Federal Trade Commission in Amerika naar de rechter gestapt. Volgens de FTC maakt Facebook zich schuldig aan monopoliemisbruik. De eis van de FTC is dat Facebook wordt opgebroken. Zo zou het bedrijf Instagram en WhatsApp moeten afstoten. Dit betekent dan het einde van het monopoly van Facebook in Amerika.

Europa

Ook in Europa krijgt Facebook het moeilijk. De Europese commissie presenteerde vandaag een nieuw plan. Zo moeten internetplatforms transparanter worden en moet er strenger worden toegezien op de content die hun gebruikers plaatsen.

Inzage in de algoritmes

Voor het eerste punt geldt dat Facebook haar gebruikers inzage moet gaan geven in hun algoritmes. Bovendien moet het bedrijf gebruikers de keuze geven om de algoritmes uit te zetten. Dit moet er voor zorgen dat de privacy van de gebruikers beter wordt gewaarborgd.

Content beter reguleren

Bovendien moeten de grote platforms veel beter hun content reguleren. Illegale filmpjes mogen niet meer online komen of moeten nog veel sneller worden verwijdert. Daarbij komt ook dat de straffen voor gebruikers verhoogd moeten worden.

Lees ook:  Nieuwe dieetmethode Fajah Lourens ongezond en onverstandig

Crisismodus tegen ‘Fake news’

Het laatste punt uit deze plannen heeft betrekking op een speciale crisismodus. De Europese commissie wilt dat deze grote platforms een speciale crisismodus bouwen in hun systemen. Deze modus moet geactiveerd kunnen worden tijdens rampen en crisissituaties. Door deze modus moet het veel moeilijker worden om ‘Fake news’ te verspreiden.

Recent

Het gevaar van schoonheidsidealen

Wat zijn de veiligste bestemmingen in 2024?

De binnenkant van de autoruit bevroren? Dit is wat je moet doen!

Het vermogen van Sylvie Meis

Web Wings groeit uit tot marktleider in online marketing

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings