Gemeente Bant in Flevoland is sceptisch over aanmeldcentrum

07/07/2022
246
grofvuil dronten

Om de druk op het Groningse aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, wil het kabinet een extra aanmeldcentrum voor asielzoekers openen in Bant in Flevoland. Hier heeft het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) een stuk grond voor gekocht van de provincie in de buurt van het bestaande asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Dit is grond van een boerderij dat werd aangekocht door de provincie in het kader van de stikstofmaatregelen. De gemeente Noordoostpolder moet nog instemmen met he plant, maar staat hier nog niet om te springen.

250 tot 300 extra opvangplekken

In dit asielzoekerscentrum moeten 250 tot 300 opvangplekken komen. Het COA zegt dat er ook kantoren komen van de immigratie- en Neutralisatiedienst en de politie/marechaussee. In Bant zullen asielzoekers tijdelijk verblijven voordat zij kunnen worden opgevangen in een asielzoekerscentrum. Bant gaat dus een plaats bieden voor asielzoekers die Nederland net zijn binnengekomen. De eerste tijd zullen deze asielzoekers worden opgevangen in tijdelijke woongelegenheden die op termijn permanente bebouwing worden.

De opening van het nieuwe asielzoekerscentrum zou een belangrijke stap zijn om de asielzoekers te verspreiden. Ter Apel kampt met een structureel plaatsgebrek door de enorme toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten er om die reden nog asielzoekers buiten slapen. Dit willen ze in de toekomst voorkomen, door mensen in Bant op te vangen en niet te laten slapen tussen het grofvuil in Dronten.

grofvuil dronten

Geen inloopcentrum

Het nieuwe centrum in Bant zal niet dezelfde functie krijgen als Ter Apel, althans dat is niet de bedoeling. Asielzoekers die zich in Bant willen aanmelden zullen hier met bussen naartoe worden gereden of op afspraak daar terecht kunnen.

Alles hangt af van de gemeente Noordoostpolder

Op dit moment moeten asielzoekers die Nederland binnenkomen zich eerst melden in Ter Apel. Hier kunnen ze zelf naartoe reizen, een deel daarvan kan daarna naar Budel in Brabant om hun verdere registratie te doorlopen. Het COA kan ze in de toekomst ook overbrengen naar Bant als de gemeenteraad van de Noordoostpolder daarmee instemt.

Aangezien de gemeente  Noordoostpolder moet instemmen en de vergunningen en het bestemmingsplan moet afgeven is er nog niets zeker. In eerste reactie noemt de gemeente Noordoostpolder het geen wenselijke ontwikkeling. Een woordvoerder van gemeente Noordoostpolder zegt “In Luttelgeest hebben we een AZC voor duizenden asielzoekers. Daar is draagvlak voor, maar dat kan je niet tot het oneindige oprekken.” De burgemeester zegt te snappen dat er iets moet gebeuren om Ter Apel te ontlasten. “Maar dit betekent niet dat al die opvanglast op één plek én permanent binnen één gemeente moet plaatsvinden.” Zij hebben de inwoners en ondernemers in het verleden toegezegd dat de huidige locatie van het AZC niet wordt uitgebreid. Zij willen zich aan die toezegging houden. Daarom wil de gemeente eerst dat de raad het plan zorgvuldig bekijkt en dat de inwoners erbij betrokken worden. Daarna zal de gemeente pas een standpunt innemen. Na het einde van de zomer zal de gemeente naar verwachting op z’n vroegst met een reactie komen. De gemeente zal de inwoners op de hoogte blijven houden en informeren.

Lees ook:  Brabantse gynaecoloog verwekt drie kinderen met zijn eigen sperma

Recent

De risico's van taxichauffeur zijn

EK voetbal: kan Nederland Europees kampioen worden?

Tips om je vakantiegeld slim in te zetten

Steeds meer bedrijven laten hun panden beter beveiligen

Dit is waarom je bij letselschade altijd een deskundige in moet schakelen

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings