Goede Prinsjesdag voor starters op de woningmarkt in 2021

03/11/2020
287
Huis kopen Roermond

Het kabinet komt op de derde dinsdag van september (ook wel Prinsjesdag) met de plannen voor het komende jaar. Op deze dag leest onze Koninklijke Hoogheid Willem Alexander de Troonrede voor. Naast de Troonrede presenteert de minister van Financiën het koffertje met de Miljoenennota voor het komende jaar. In deze Miljoenennota en de Rijksbegroting bevinden zich de verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid voor het komende jaar (Rijksoverheid.nl). Voorafgaand aan de deze dag lekken vaak al een aantal stukken uit. In deze stukken staan bezuinigingen, nieuwe regels die te maken hebben met het geld of posten die meer geld krijgen.

Miljoenennota en Rijksbegroting 2021

Voor de Miljoenennota en de Rijksbegroting van 2021 geldt als kernpunt dat Nederland onzekere economische tijden tegemoet gaat, zo staat vermeld in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Veel mensen kampen met de nasleep van coronabesmettingen en het bijbehorende herstel daarvan. Mensen verliezen hun baan en verliezen daarmee ook hun inkomen. Dit zorgt voor onrust naast het  feit dat het sociale leven van mensen ook is stilgevallen. “Corona heeft ook een effect op de begroting en de Miljoenennota”, zo meldt de Rijksoverheid. De overheid dacht vorig jaar dat er dit jaar een klein begrotingsoverschot zou zijn. Nu blijkt dat dit jaar een sterke krimp van de Nederlandse economie zal plaatsen vinden. Bovendien komt het begrotingstekort uit op ongeveer 7,2%. Ook volgend jaar zal er nog een sterke krimp zijn van 5,5%. Daarnaast loopt de staatsschuld ook verder op.

De steunmaatregelen worden verlengd

Het kabinet heeft besloten om de steunpakketten die liepen tot het einde van het jaar te verlengen in 2021. Bovendien heeft het kabinet besloten om deze pakketten weer uit te breiden. Zo gaat het kabinet mensen helpen met het begeleiden naar nieuw werk. Mensen die noodgedwongen zullen worden ontslagen zullen zo niet in de schulden of armoede terecht komen. Daarnaast worden de maatregelen voor bedrijven, zelfstandigen en werkenden verlengt tot 1 juni 2021. Zo probeert het kabinet ook deze groep duidelijkheid te verschaffen op de lange termijn. Ondanks deze inspanningen zal het toch voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat mensen worden ontslagen. De hoofdreden voor dit alles is de financiële impact van de Coronacrisis. Ondanks dit alles probeert het kabinet mensen en bedrijven dus wel toekomstperspectief te bieden.

Kabinet houdt vast aan de gemaakte afspraken

Het kabinet gaat ondanks deze flinke klap door met investeringen in onderwijs, politie, zorg, uitkeringen en nog veel meer. Dit zijn namelijk tevens ook de afspraken die zijn gemaakt met de partijen uit het regeerakkoord. Deze afspraken worden dan dus ook instant gehouden. Bovendien wordt er ook vastgehouden aan: het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen, de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord, de verlaging van de belasting op werk en het reduceren van de uitstoot van Co2 en stikstof.

De toekomst van Nederland

Het kabinet is van plan om Nederland in de toekomst weerbaarder te maken. Zo blijft Nederland in de toekomst ook welvarend. Het kabinet heeft dan ook gekozen voor een Nationaal Groeifonds om voorzieningen in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Zo leven ook de komende generaties in een mooi en welvarend land. De investeringen die vanuit dit fonds worden gefinancierd zijn bedoeld voor innovatie, kennis en verbeteren van de infrastructuur. Dit alles zal eraan moeten bijdragen dat Nederland haar verdienvermogen kan vergroten.

Lees ook:  Duurzaam wonen

Het kabinet wil er bovendien voor gaan zorgen dat Nederland eventuele economische schokken in de toekomst makkelijker kan opvangen. Er wordt hierbij gekeken naar de arbeidsmarkt waarbij er een groot verschil is tussen mensen met een vast contract en met een flex contract. Daarnaast gaat de aftrek voor zelfstandigen omlaag. Vervolgens zal ook het nieuwe pensioenstelsel worden uitgewerkt en worden starters op de woningmarkt geholpen.

De starters op de woningmarkt

Zoals al aangegeven in de vorige alinea gaat het kabinet starters helpen op de woningmarkt. Het is voor veel starters op de woningmarkt namelijk vandaag de dag een hele opgave om een woning te vinden. Deze starters moeten het bijvoorbeeld opnemen tegen vastgoedbedrijven en investeerders die huizen massaal opkopen. Als starter is het dan moeilijk om tegen een bedrijf of persoon met veel meer kapitaal op te bieden. Om er voor te zorgen dat starters ook een huis kunnen kopen in Roermond heeft het kabinet gesleuteld aan de overdrachtsbelasting. In het wetsvoorstel ‘vrijstelling overdrachtsbelasting starters’ heeft het kabinet de wet gewijzigd. Zo kunnen starters mits zij aan drie criteria voldoen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Tevens komt er een algemeen overdrachtsbelastingpercentage van 8% en is het voor sommige mensen mogelijk om maar 2% overdrachtsbelasting te betalen.

Huis kopen Roermond

Voor starters

Voor starters die bijvoorbeeld een huis willen kopen in Roermond is het van belang dat zij toetsen of zij voldoen aan drie criteria.

Dit zijn:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en
  2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

(NVM, 2020)

 

Overigens kunnen niet alleen starters maar dus ook (jonge) doorstromers gebruik maken van deze nieuwe wet.

Wanneer de starter of (jonge) doorstromer dus voldoet aan al deze criteria dan betaalt hij of zij geen overdrachtsbelasting.

Criteria voor het verlaagde percentage van 2%

Wanneer een koper van een huis denkt aan spraak te kunnen maken op het verlaagde percentage van 2%, dan zijn er wederom weer een drietal criteria waaraan moet worden voldaan.

Zo dient de koper een natuurlijk persoon te zijn. Daarnaast moet de verkrijger de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaan gebruiken. Het laatste criteria is dat de verkrijger voorafgaand schriftelijk verklaard dat het vorige punt correct is.

Wordt er niet voldaan aan een van deze criteria dan is het percentage van 8% van toepassing op de overdrachtsbelasting.

Het percentage van 8% geldt ook voor rechtspersonen of natuurlijke personen die onroerende zaak verkrijgen wat geen woning is. Daarnaast geldt dit ook voor dezelfde groep die één woning niet als hoofdverblijf gebruikt.

Voor meer informatie hierover bekijkt u de website van de Rijksoverheid of de NVM.

Recent

De risico's van taxichauffeur zijn

EK voetbal: kan Nederland Europees kampioen worden?

Tips om je vakantiegeld slim in te zetten

Steeds meer bedrijven laten hun panden beter beveiligen

Dit is waarom je bij letselschade altijd een deskundige in moet schakelen

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings