Nieuwe EU-regels voor asbest: wat betekent dit voor Nederland?

14/06/2024
59
asbest

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor werken met asbest en asbestverwerking. Deze richtlijn brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee, maar het is nog onzeker wanneer de nieuwe Nederlandse asbestregels zullen ingaan. Het staat echter vast dat de regels niet vóór 1 juli 2024 veranderen.

Achtergrond van de nieuwe EU-richtlijn

De nieuwe EU-regels zijn een belangrijke stap in het waarborgen van de gezondheid van werknemers die met asbest werken. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de verlaging van de toegestane hoeveelheid asbestdeeltjes per kubieke meter lucht van 100.000 naar 10.000 vezels, gemeten over een 8-uurs gewogen gemiddelde. Daarnaast introduceert de richtlijn de verplichting om na een overgangsperiode van zes jaar asbestvezels te meten via elektronenmicroscopie. Bedrijven krijgen de keuze tussen twee grenswaarden afhankelijk van de meetmethode: 10.000 vezels/m3 (TEM) of 2000 vezels/m3 (SEM).

Impact op de Nederlandse regelgeving

In Nederland wordt al sinds 2018 gewerkt aan nieuwe asbestregels. Deze wijzigingen liggen momenteel bij de Raad van State, maar zijn gepauzeerd om de invloed van de nieuwe EU-richtlijn te onderzoeken. Totdat de regelgeving daadwerkelijk is aangepast, blijft de huidige arboregelgeving van kracht. Bedrijven en werknemers kunnen voor actuele informatie terecht op het Arboportaal.

Implementatie en verwachtingen

De nieuwe EU-regels moeten vóór 21 december 2025 zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Dit betekent dat er nog enkele jaren zijn om de precieze vormgeving van de nationale regelgeving te bepalen. Een belangrijk aspect van de nieuwe regels is de focus op sanering en de verplichte metingen tijdens specifieke operationele fasen. Dit alles is gericht op een veiligere werkomgeving.

Praktische implicaties voor bedrijven

Voor bedrijven is het belangrijk om nu al stappen te ondernemen om zich voor te bereiden op de aankomende veranderingen. Het identificeren van mogelijk asbesthoudend materiaal is een eerste stap. Daarnaast moeten bedrijven zich bewust zijn van de toekomstige verplichtingen en kansen voor verbetering van de veiligheid op de werkvloer. Het aanvragen van een asbestattest kan in dit proces een slimme zet zijn.

Waar vind je meer informatie?

Voor meer informatie over de huidige en toekomstige regelgeving kunnen bedrijven en werknemers terecht op het Arboportaal. Hier vindt men actuele informatie over veiligheidsnormen en voorschriften. Het is belangrijk om de ontwikkelingen rondom de nieuwe regelgeving op de voet te volgen en proactief maatregelen te nemen.

Blijf op de hoogte

De nieuwe EU-richtlijn voor werken met asbest brengt belangrijke veranderingen met zich mee die invloed zullen hebben op de Nederlandse regelgeving. Hoewel de exacte ingangsdatum van de nieuwe Nederlandse regels nog onzeker is, is het belangrijk voor bedrijven om zich goed voor te bereiden en de veiligheid van hun werknemers voorop te stellen. Volg de ontwikkelingen en zorg dat je op de hoogte blijft van de nieuwste informatie om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen.

Lees ook:  Rijlessen tijdens de corona, hoe werkt dit?

Recent

Het gevaar van schoonheidsidealen

Wat Trump en Biden ons leren

Wat zijn de veiligste bestemmingen in 2024?

De binnenkant van de autoruit bevroren? Dit is wat je moet doen!

Het vermogen van Sylvie Meis

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings