Ondanks de financiële steunmaatregelen stijgt de werkeloosheid

27/11/2020
266
Duikbedrijf

Het CBS meldt dat er “in het derde kwartaal van dit jaar zijn 4,5 procent meer werkelozen”. Dit is dan vergeleken met het tweede kwartaal van 2020. Dit is een toename van 70.000 extra werkelozen. Het aantal werkelozen in Nederland ligt dan nu op 419.000 werkelozen. Onder de werkelozen worden alle 15 tot 75-jarigen uit de beroepsbevolking die niet werken gerekend. Het belangrijke is wel dat deze groep recent naar werk gezocht hebben. Bovendien dienen deze ook meteen beschikbaar te zijn voor mogelijk werk.

Langdurige werkeloosheid

Aan de andere kant zien we dat het aantal langdurig werkelozen gelijk blijft. Dit betekent dat de mensen die al langer dan een jaar opzoek zijn naar werk als langdurig werkeloos worden bestempeld. Dit aantal ligt dan ook vast 88 duizend. Dit is gelijk met het aantal langdurig werkelozen in het derde kwartaal van 2019. Toch is het percentage van het aantal langdurige werkelozen ten opzichte van alle werklozen gezakt met 8 procent. Dit komt doordat er meer werkelozen voor de korte duur zijn bijgekomen. Dit heeft uiteraard te maken met de coronacrisis.

Uitkering

Minder dan de helft van de werkelozen heeft een uitkering. Het overgrote gedeelte van de werkelozen maakt hier dus geen gebruik van. In 2018 waren er in totaal 350.000 werkelozen. Van deze groep waren er 80.000 mensen die een werkloosheidsuitkering ontvingen. Daarnaast waren er 64.000 werkelozen die een bijstandsuitkering kregen. De laatste groep van 21.000  personen ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer dit alles dan wordt opgeteld gaat het om een kleine 150.000 mensen die een uitkering ontvangen. Bij deze groep dient ook gelet te worden op een kleine groep van mensen die meerdere uitkeringen ontvangen.

Niet iedereen

Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen die een uitkering ontvangt tot de werkelozen wordt gerekend. Dit heeft te maken met een aantal dingen. Zo kan iemand die zijn of haar baan verliest een uitkering ontvangen. Maar daarbij kan hij of zij dan toch werken. Dit gaat dan vaak om deeltijdwerk. Ter compensatie ontvangt deze groep mensen voor de resterende uren dan toch een uitkering. Daarnaast geldt dat de groep mensen die niet naar werk opzoek is door bijvoorbeeld ziekte niet wordt meegerekend. Deze mensen zitten dan ook bijvoorbeeld in de WW. Zij kunnen namelijk niet meteen werken. Dus tellen zij dan ook niet meer in de cijfers.

Nieuw werk

De stijging van de werkeloosheid heeft te maken met de economische situatie waarin Nederland en de rest van Europa zich op het moment bevindt. De coronacrisis heeft ook zo zijn financiële gevolgen. De verschillende overheden in Europa doen op dit moment aan ‘damage control’, oftewel de schade zoveel als mogelijk beperken. Toch heeft de Horeca haar deuren moeten sluiten. De mensen met een flex-contract of nul-urencontract belandden dan ook als eerste op straat. Dit zijn dan ook met name de jongeren zoals de studenten. Deze groep dient opzoek te gaan naar nieuw werk. Sommige van hen dienen daarvoor uit hun bekende en vertrouwde wereld te stappen. Dit kan betekenen dat men als parttimer gaat werken bij bijvoorbeeld de GGD of bij een duikbedrijf. Dit is voor veel mensen een grote stap en niet iedereen is geschikt voor zo’n compleet andere functie. Dit verklaard een deel van de korte werkeloosheid.

Lees ook:  Wat kunnen jongeren doen in tijden van corona?

Recent

De risico's van taxichauffeur zijn

EK voetbal: kan Nederland Europees kampioen worden?

Tips om je vakantiegeld slim in te zetten

Steeds meer bedrijven laten hun panden beter beveiligen

Dit is waarom je bij letselschade altijd een deskundige in moet schakelen

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings