Overheid investeert 1,65 miljard euro in isolatie van huizen in bevingsgebied

03/03/2024
146
overheid investeert isolatie

In een recente aankondiging heeft het demissionaire overheid besloten om een aanzienlijk bedrag van 1,65 miljard euro investeert voor de isolatie van woningen in het bevingsgebied. Deze maatregel, die met terugwerkende kracht vanaf april 2023 geldt, richt zich op huizenbezitters en woningcorporaties in de provincies Groningen en Noord-Drenthe. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en regionale bestuurders, als reactie op een indringend onderzoeksrapport over de gevolgen van gaswinning in Groningen.

De financiële impuls is bedoeld als subsidie voor diverse isolatiemaatregelen, waardoor woningen aanzienlijk beter isolatie aangebracht worden. Het ultieme doel is om deze woningen uiteindelijk van het gas af te kunnen koppelen. De focus ligt op het isoleren van muren, vloeren en daken om de energie-efficiëntie van de woningen te verbeteren.

Subsidie niet uniform voor alle bewoners

De toegekende subsidie is echter niet uniform voor alle bewoners in het bevingsgebied. In de kern van het getroffen gebied worden alle isolatiemaatregelen volledig vergoed, met een vastgesteld maximum van 40.000 euro per huis. Deze regeling geldt eveneens voor inwoners van de provincie Groningen en Noord-Drenthe die buiten de kern wonen, maar een inkomen tot 140 procent van het minimumloon hebben.

Voor overige woningeigenaren in de regio geldt een subsidie die de helft van de kosten voor verduurzaming dekt, tot een maximum van 20.000 euro. Dit is een welkome ondersteuning voor huiseigenaren die willen investeren in duurzame oplossingen voor hun woningen.

Overheid investeert voor alle isolatie maatregelen

Een opmerkelijk aspect van deze maatregel is de relatie met de lopende versterkingsoperatie. Mensen die hun huis moeten verlaten vanwege deze operatie, krijgen reeds vergoeding voor alle isolatiemaatregelen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft expliciet de verduurzaming gekoppeld aan deze versterkingsoperatie, wat een integrale benadering van woningverbeteringen mogelijk maakt.

Vanaf volgend jaar zullen huizenbezitters de mogelijkheid hebben om subsidie aan te vragen voor investeringen die ze al hebben gedaan of nog van plan zijn te doen. Dit initiatief beoogt degenen die al stappen hebben ondernomen in de richting van verduurzaming te ondersteunen en anderen aan te moedigen om soortgelijke stappen te zetten.

Ook woningcorporaties worden niet over het hoofd gezien in deze regeling. Zij zullen eveneens extra subsidie ontvangen vanuit de overheid. Belangrijk is dat de genomen maatregelen niet mogen leiden tot hogere huren voor de huurders. Deze voorwaarde is bedoeld om ervoor te zorgen dat huurders ook profiteren van een lagere energierekening, waardoor de voordelen van de subsidie op een bredere schaal worden gevoeld.

Isolatie ontwricht door de gevolgen van de gaswinning overheid investeert

Een jaar na het indringende rapport over de gaswinning in Groningen blijkt dat de inwoners nog weinig vooruitgang hebben geboekt. Sommige bewoners ervaren zelfs dat hun hele dorp ontwricht is door de gevolgen van de gaswinning. De commissie-Van Geel, die in oktober onderzoek deed naar de verschillen in het bevingsgebied, adviseerde destijds om alle huizen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe te verduurzamen. Het voorstel was dat de overheid de volledige kosten hiervan op zich zou moeten nemen, als een oplossing voor de "onaanvaardbare verschillen" die in de afgelopen jaren zijn ontstaan.

Lees ook:  Debatten over helmplicht elektrische fiets

Overheid investeert 1,65 miljard euro in isolatie van huizen in bevingsgebied

Echter, het demissionaire kabinet heeft ervoor gekozen om dit advies niet integraal op te volgen voor het hele gebied. Vanwege beperkingen in het beschikbare budget. Staatssecretaris Vijlbrief benadrukte in zijn uitleg aan de Kamer. Dat hij binnen zijn financiële grenzen zo goed mogelijk uitvoering geeft aan het rapport van Van Geel. Hij merkte op dat een volledige vergoeding voor alle bewoners naar schatting 1 à 2 miljard euro. Deze extra zou kosten en het kabinet zou financiering moeten vinden om dit te dekken.

Voor diegenen die meer informatie willen over de subsidie voor de kosten van vloerisolatie en andere isolatiemaatregelen, is het raadzaam contact op te nemen met lokale autoriteiten, zoals gemeenten, of de Nationaal Coördinator Groningen. Ook kunnen woningeigenaren gebruik maken van online bronnen en platforms die specifieke informatie verschaffen over subsidiemogelijkheden en duurzaamheidsinitiatieven.

Het is belangrijk dat burgers zich goed informeren over de beschikbare opties en ondersteuning om te profiteren van deze regelingen. Ook om hun bijdrage te leveren aan de overgang naar duurzamere en energiezuinigere woningen. De kosten van vloerisolatie en andere isolatiemaatregelen kunnen variëren en het is raadzaam offertes aan te vragen. Doe dit bij erkende professionals in de isolatiebranche om een nauwkeurig beeld te krijgen van de financiële investering die nodig is voor de gewenste verbeteringen aan de woning.

Recent

Het gevaar van schoonheidsidealen

Wat Trump en Biden ons leren

Wat zijn de veiligste bestemmingen in 2024?

De binnenkant van de autoruit bevroren? Dit is wat je moet doen!

Het vermogen van Sylvie Meis

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings