Steeds meer ondersteuning nodig voor moeders met borstvoedingsproblemen

27/05/2024
11
borstvoeding

Veel moeders stoppen eerder met borstvoeding dan ze hadden gehoopt. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat ruim 70 procent van de vrouwen hiermee worstelt. De angst dat hun baby te weinig melk binnenkrijgt, speelt een grote rol. Dit veroorzaakt veel teleurstelling bij moeders. Het Voedingscentrum ziet een belangrijke taak weggelegd voor zorgverleners. Verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg kunnen moeders ondersteunen. Ook lactatiekundigen kunnen hierbij helpen. Helaas is deze hulp niet voor iedereen beschikbaar. Het Voedingscentrum pleit ervoor om lactatiekundige hulp voor iedereen toegankelijk te maken. Dit kan moeders helpen om hun borstvoedingsdoelen te bereiken.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

Ruim 70 procent van de vrouwen stopt eerder met borstvoeding dan ze hadden gepland. De belangrijkste reden is de angst dat de baby te weinig melk krijgt. Veel moeders zijn bang dat hun baby niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Dit veroorzaakt veel stress en onzekerheid.

Naast de angst voor onvoldoende melk, ervaren veel moeders ook pijn tijdens het voeden. Dit maakt borstvoeding een uitdaging. De pijn kan zo hevig zijn dat moeders besluiten te stoppen. Een andere veelvoorkomende reden is dat de baby moeite heeft met drinken. Dit kan frustrerend zijn voor zowel moeder als baby. Deze problemen maken het moeilijk om door te zetten met borstvoeding.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen teleurgesteld zijn dat ze moeten stoppen. Twee derde van de vrouwen voelt zich gedwongen om te stoppen. Dit toont aan hoe belangrijk het is om extra ondersteuning te bieden. Vrouwen willen graag borstvoeding geven, maar stuiten op veel obstakels. Met de juiste hulp kunnen meer moeders hun borstvoedingsdoelen bereiken.

De noodzaak van extra ondersteuning

Veel moeders hebben moeite met borstvoeding. Volgens Marije Verwijs van het Voedingscentrum is extra ondersteuning belangrijk. Vooral in het begin is borstvoeding geven vaak zoeken voor zowel moeder als baby. Goede begeleiding kan hen helpen om door te zetten.

Zorgverleners spelen een belangrijke rol bij deze ondersteuning. Verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg kunnen moeders bijstaan. Zij kunnen advies geven en praktische tips bieden. Dit helpt moeders om vertrouwen te krijgen in het borstvoedingsproces. Daarnaast is de hulp van lactatiekundigen waardevol. Zij zijn gespecialiseerd in borstvoeding en kunnen specifieke problemen aanpakken. Helaas is deze hulp niet altijd makkelijk beschikbaar voor iedereen. Het Voedingscentrum pleit daarom voor betere toegang tot lactatiekundige zorg.

Lactatiekundige hulp kan het verschil maken voor moeders die worstelen met borstvoeding. Goede ondersteuning kan ervoor zorgen dat moeders langer doorgaan met borstvoeding. Dit is niet alleen goed voor de baby, maar ook voor de moeder. Extra ondersteuning kan de borstvoedingservaring voor veel moeders verbeteren.

Lactatiekundige hulp in het basispakket

Lactatiekundige hulp wordt nu soms vergoed door aanvullende zorgverzekeringen. Het Voedingscentrum wil dat deze hulp standaard in het basispakket komt. Dit zou betekenen dat alle moeders toegang hebben tot deze ondersteuning, ongeacht hun financiële situatie. Op dit moment is lactatiekundige hulp vaak alleen beschikbaar voor mensen met een aanvullende verzekering. Dit benadeelt gezinnen met een lager inkomen.

Het opnemen van lactatiekundige hulp in het basispakket zou deze ongelijkheid kunnen verminderen. Alle moeders zouden dan toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben. Dit zou veel moeders helpen om hun borstvoedingsdoelen te bereiken.

Lees ook:  Geluk op het werk: hoe werknemersgeluk te stimuleren

Het Voedingscentrum wijst erop dat borstvoeding veel voordelen biedt voor zowel moeder als kind. Daarom is het belangrijk dat alle moeders de juiste ondersteuning krijgen. Met betere toegang tot lactatiekundige hulp kunnen meer moeders succesvol borstvoeding geven. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van zowel moeder als baby.

Langdurige borstvoeding

Er is een positieve trend zichtbaar in de duur van borstvoeding. Steeds meer vrouwen geven langer borstvoeding. Uit het onderzoek blijkt dat 31 procent van de vrouwen na zes maanden nog uitsluitend borstvoeding geeft. Dit percentage lag in voorgaande jaren rond de 20 procent. Deze toename is een goede ontwikkeling voor de gezondheid van moeder en kind.

Langdurige borstvoeding biedt veel voordelen. Het versterkt de band tussen moeder en baby. Ook vermindert het risico op bepaalde ziektes voor zowel moeder als kind. Ondanks de uitdagingen blijven veel moeders gemotiveerd om door te gaan. Goede ondersteuning speelt hierbij een belangrijke rol. Met de juiste hulp kunnen moeders langer borstvoeding geven. Dit komt de gezondheid van hun kinderen ten goede.

Ondersteuning en hulpmiddelen

Goede hulpmiddelen zijn van belang voor moeders die borstvoeding willen geven. Borstvoedingskussens en borstkolfen kunnen helpen bij een comfortabele en succesvolle borstvoedingservaring. Deze producten zijn beschikbaar bij gespecialiseerde webshops zoals Vulpes Goods. Dit maakt het makkelijker voor moeders om door te gaan met borstvoeding, zelfs als ze tegen problemen aanlopen.

Naast fysieke hulpmiddelen is goede informatie belangrijk. Moeders moeten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Dit helpt hen om vertrouwen te krijgen in hun borstvoedingscapaciteiten. Ook online bronnen en communities kunnen steun bieden. Moeders kunnen ervaringen en tips uitwisselen, wat hen kan helpen om door te zetten.

Meer hulp voor succesvolle borstvoeding

Meer ondersteuning is nodig voor moeders die borstvoeding geven. Angst voor onvoldoende melk, pijn en drinkproblemen maken borstvoeding een uitdaging. Goede begeleiding kan moeders helpen om deze obstakels te overwinnen. Lactatiekundige hulp moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit vermindert ongelijkheid en helpt meer moeders om hun borstvoedingsdoelen te bereiken. Langdurige borstvoeding biedt veel voordelen voor moeder en kind. Met de juiste ondersteuning kunnen meer moeders succesvol borstvoeding geven. Dit draagt bij aan een gezonde start voor elke baby.

Recent

De risico's van taxichauffeur zijn

EK voetbal: kan Nederland Europees kampioen worden?

Tips om je vakantiegeld slim in te zetten

Steeds meer bedrijven laten hun panden beter beveiligen

Dit is waarom je bij letselschade altijd een deskundige in moet schakelen

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings