Mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

18/11/2022
215
persoonlijke lening aanvragen

Een groot percentage van de Nederlandse bevolking, zo’n 30%, gaat ervan uit dat in de nabije toekomst hun financiële situatie zal verslechteren. Aan het begin van dit jaar was dit aantal pas 16% van de bevolking. Huurtoeslagontvangers zijn een stuk pessimistischer over hun financiën dan eigenwoningbezitters en overige huurders. Zij gaven namelijk vorig jaar al aan dat ze vaker in financiële problemen zaten. We nemen een kijkje naar de verdeling rondom het inkomen van huishoudens, het vermogen, de bestedingen en de opvattingen over algemene financiële vraagstukken.

Al vanaf het laatste kwartaal van vorig jaar zien steeds meer mensen hun financiële situatie verslechteren. Die toename in het aantal personen kwam samen met de laatste lockdown. Dit was opmerkelijk aangezien veel mensen in de loop van het jaar aan hadden gegeven dat zijn optimistisch waren en hoopte op verbetering van hun financiën.

Grootste groep pessimisten

Mensen die een huurtoeslag ontvangen of een woning huren zijn het meest pessimistisch van de bevolking. Hier verwacht bijna 40% dat hun situatie in de komende tijd zal verslechteren. Voor woningbezitters is dit aantal rond de 27%. Vooral in de groep eigenwoningbezitters denken veel mensen geen verbetering of verslechtering te zien van hun financiële situatie. Toch zie je het aantal pessimisten in iedere groep langzamerhand stijgen. De rekeningen stapelen zich op en worden steeds hoger. Hierdoor zien steeds meer gezinnen de bomen door het bos niet meer.

Mensen grijpen naar hun spaargeld

Mensen zijn pessimistisch over de toekomst, maar veel mensen zijn ook niet erg optimistisch over de huidige situatie. Steeds meer mensen grijpen naar hun spaarrekening, 10% van de bevolking gaf dit aan. Tegelijker tijd geven steeds meer mensen aan dat zij minder geld over houden om te sparen. Mensen denken na over een persoonlijke lening aanvragen om financiële rust te vinden voor de komende tijd. Helaas is dit voor vele niet de oplossing om hiervan af te komen. Omdat mensen meer moeten gaan betalen en hun financiën achteruit blijft gaan, kijken zij naar oplossingen. Geld lenen is voor vele niet de oplossing die hiervoor bestemd is. Het grijpen naar hun reserveringen is voor veel mensen de enigste oplossing.

Groep met de meeste financiële problemen

Vorig jaar gaven ongeveer 8% van de huishoudens aan dat ze moeilijk rond konden komen van het verdiende inkomen. De meeste mensen die moeilijk rond konden komen waren de huurder met huurtoeslag en bij eigenwoningbezitters kwam dit nauwelijks voor. De eigenwoningbezitters vonden juist steeds vaker dat de maandelijkse lasten minder zwaar belast werden. Helaas door de laatste stijgingen van de gas en energierekeningen, komen ook zij, in de problemen. Door de opstapeling van rekeningen en de verhoogde bedragen zijn er steeds meer mensen die te maken krijgen met betalingsachterstanden.

Steeds meer mensen komen in financiële problemen terecht. Deze stijging zal de komende tijd nog blijven toenemen verwachten we. Wanneer zal het omkeren en zullen meer mensen financiële welvaart gaan ervaren?

Lees hier onze blog over het stijgend aantal werkelozen.

Lees ook:  Wie is Bas van ‘t Wout?

Recent

World Happiness Report: Nederland is heel gelukkig

Een energiezuinig leven bij jou in huis

Waarom het belangrijk is om je huisdier te ontwormen

Examentijd is weer aangebroken: hoe bereiden studenten zich voor?

Hoe wordt AI gebruikt in de logistieke sector?

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings