Waarom deeltijdwerk vrouwen op lange termijn benadeelt

19/04/2023
387
deeltijdwerk vrouwen bewindvoering in amersfoort

De keuze voor deeltijdwerk voor vrouwen kan op korte termijn aantrekkelijk lijken, bijvoorbeeld om te zorgen voor de kinderen of om werk en privéleven te combineren. Maar op lange termijn blijkt deze keuze nadelige gevolgen te hebben. Zo blijven carrièrekansen uit, ontstaat er een pensioenkloof en blijven vrouwen vaak financieel afhankelijk van hun partner. Experts zijn het erover eens dat er grotere sociaal-culturele aanpassingen nodig zijn om dit probleem aan te pakken.

Deeltijdwerk vrouwen 20-40% werkt al deeltijd na het afstuderen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 20 tot 40 procent van de werkende vrouwen al in deeltijd werkt na het afstuderen, afhankelijk van hun opleidingsniveau. In de negen jaar die daarop volgen loopt dit op tot 40 tot 66 procent. Bij mannen blijft het percentage deeltijdwerkers in de negen jaar na het afstuderen onder de 20 procent.

Vrouwen werken vaak in beroepen waar al veel in deeltijd wordt gewerkt, zoals het onderwijs of de zorg. Ook gaan ze vaak minder werken als ze kinderen krijgen. En eens in deeltijd is altijd in deeltijd, blijkt uit eerdere onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Onbedoelde neveneffecten op de lange termijn

Op de korte termijn kan minder salaris een ingecalculeerd gevolg zijn van deeltijdwerk. Maar op de lange termijn zijn er onbedoelde neveneffecten die volgen op het deeltijdwerk, zegt Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt, pensioenen en belasting bij Tilburg University en partner bij PricewaterhouseCoopers. "Daar zijn mensen zich niet van bewust en dat is begrijpelijk. Ze denken vooral aan nu."

Vrouwen die in deeltijd werken blijven steken op de carrièreladder, concludeerde het SCP vorig jaar. Ongeveer twee op de drie werkende vrouwen hadden in de periode van 2004 tot 2018 geen leidinggevende functie gehad. Ondertussen ging drie kwart van de leidinggevende functies naar mannen.

Minder carrière kansen

Volgens Starink maken vrouwen minder snel carrière door in deeltijd te werken. "Daarmee blijven salarissen lager. Topfuncties gaan vaak naar voltijders." Een langdurig nadeel van deeltijdwerk is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen bouwen ruim 40 procent minder pensioen op in hun werkzame leven dan mannen, concludeerden onderzoekers van denktank Netspar in 2021. Dat kwam vooral doordat ze minder uren werkten.

Starink benadrukt dat dit vrouwen niet alleen nu, maar ook in de toekomst financieel afhankelijk maakt van hun partner. "Want zij bouwen maar een klein pensioen op, terwijl hun in voltijd werkende partner een goede oudedagsvoorziening bij elkaar spaart."

De oplossing ligt niet alleen bij individuele keuzes

Volgens Mark van Ostaijen, bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ligt de oplossing niet alleen bij individuele keuzes van vrouwen, maar ook bij maatschappelijke veranderingen. "We moeten zorgen dat deeltijdwerk niet meer de standaard is en dat er meer gelijkheid komt tussen mannen en vrouwen op de werkvloer." Ook zijn er maatregelen nodig om de combinatie van werk en zorgtaken beter te faciliteren, bijvoorbeeld door meer betaald ouderschapsverlof en flexibele werkregelingen.

Een ander belangrijk punt is het doorbreken van stereotypes over genderrollen, zegt van Ostaijen. "We moeten af van het idee dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen en mannen beter carrière kunnen maken. Het gaat erom dat mannen en vrouwen zelf keuzes kunnen maken, zonder belemmerd te worden door stereotypen."

Lees ook:  Jutta Leerdam gezien met influencer Jake Paul

In het geval kan bewindvoering in Amersfoort een oplossing bieden en praktische informatie meeleveren bij het opstellen van een budgetplan voor cliënten. Door inzicht te geven in de lange termijn gevolgen van deeltijdwerk en het belang van pensioenopbouw, kunnen bewindvoerders hun cliënten helpen om betere keuzes te maken voor hun financiële toekomst.

Recent

De risico's van taxichauffeur zijn

EK voetbal: kan Nederland Europees kampioen worden?

Tips om je vakantiegeld slim in te zetten

Steeds meer bedrijven laten hun panden beter beveiligen

Dit is waarom je bij letselschade altijd een deskundige in moet schakelen

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings