Werken op hoogte: de gevaarlijke realiteit

24/04/2023
207
valbeveiliging

Werken op hoogte kan gevaarlijk zijn en jaarlijks leidt dit tot honderden ongevallen in Nederland. Vooral werken op daken is risicovol. Volgens het RIVM leidt werken op hoogte jaarlijks tot 557 ernstige ongevallen. Het maken van een misstap of verkeerde beweging is vaak de directe oorzaak van een val van hoogte. Daarnaast beschikken arbeiders soms niet over de juiste valbeveiliging. Wat kun je doen om deze ongevallen te voorkomen?

Valbeveiliging dak

Wanneer je op een dak werkt, is het van cruciaal belang om de juiste valbeveiliging voor op het dak te hebben. Een goede randbeveiliging is bijvoorbeeld essentieel. Maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) spelen een belangrijke rol. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat medewerkers deze beschermingsmiddelen juist gebruiken en zich bewust zijn van de risico’s.

Maatregelen

Naast het treffen van technische maatregelen, zoals het plaatsen van valbeveiliging, is bewustwording van groot belang. Werkgevers kunnen hun medewerkers motiveren om extra alert te zijn op verlies van controle en lichaamsbalans, bijvoorbeeld door dit te bespreken in toolbox meetings. Toezicht houden op het juiste gebruik van PBM’s en het naleven van veiligheidsprocedures is tevens essentieel.

Feiten en cijfers

Uit de database van het RIVM, Storybuilder, blijkt dat werken op een dak per jaar gemiddeld tot 10 doden, 22 slachtoffers met permanent letsel, 75 slachtoffers met herstelbaar letsel en 46 slachtoffers met onbekend letsel leidt. Het is dus van groot belang om valbeveiliging op daken serieus te nemen.

Conclusie

Jaarlijks vinden er helaas nog steeds ernstige ongevallen plaats met soms fatale afloop. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan valbeveiliging op daken en andere hoge plekken. Werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het nemen van technische maatregelen en het bevorderen van bewustwording en veiligheidsmaatregelen onder hun medewerkers. Gelukkig zijn er vandaag de dag diverse mogelijkheden en oplossingen beschikbaar om de veiligheid van werknemers op hoogte te waarborgen.

Meer binnenlands nieuws? Lees ook: belanstingdienst schend privacywet.

Lees ook:  Schaken populair door nieuwe Netflix-serie

Recent

Het gevaar van schoonheidsidealen

Wat zijn de veiligste bestemmingen in 2024?

De binnenkant van de autoruit bevroren? Dit is wat je moet doen!

Het vermogen van Sylvie Meis

Web Wings groeit uit tot marktleider in online marketing

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings