Zijn vaders slechter af bij een vechtscheiding dan moeders?

14/03/2023
153
mediatorworden.nl

Uit recent onderzoek dat werd afgenomen onder dertig scheidende stellen in Brabant is gebleken dat vaders na een vechtscheiding slechter af zijn dan moeders. Dit is te wijten aan het Nederlandse systeem, omdat dit systeem er nog altijd impliciet vanuit gaat dat de moeder de meest natuurlijke verzorger is van het kind of de kinderen. Dit onderzoek werd afgenomen door het onderzoeksbureau Triqs. Het bureau constateerde dat vaders vaker in moeten leveren op de wensen en dat vaders tijdens een scheiding vaak somber en gestrest zijn. Ze komen vaak terecht bij hulpverleners, meestal vrouwen, die mogelijk minder oog hebben voor vaders omdat ze bevoordelen volgens het bureau. Informatie om hulpverlener te worden is te vinden op mediatorworden.nl.

Signaal

Dat vaders onbewust bevooroordeeld worden is ernstig volgens het bureau. Er moet meer onderzoek gedaan worden hiernaar. Vaders klagen al jaren over dat ze slechter af zijn bij een vechtscheiding dan moeders, bijvoorbeeld in de verdeling van de omgang met kinderen. Toch is hier weinig discreet onderzoek naar gedaan volgens een hoogleraar die hier onderzoek naar doet. Hij ziet wel dat rechters steeds meer oog lijken te krijgen voor de positie van vaders. Dit komt mede omdat zij in de huidige maatschappij een steeds grotere rol spelen in de opvoeding van kinderen. Wat opvallend is, is dat deskundigen die vechtscheidingen bestuderen de vaders de laatste jaren steeds vaker gelijk gaven.

Achterstand

Twee jaar geleden kwam de echte achterstand al aan het licht. Vaders staan op achterstand in de hulpverlening en ook in de rechtspraak. Dit komt door het traditionele beeld van ouderschap. Bij een scheiding is het merendeel van de hulpverleners die gezien worden vrouw. Volgens verschillende experts moeten hulpverleners zich hier bewust van. Het ministerie kreeg in 2021 al het advies om hier goed over na te denken en dit te beseffen. Sindsdien is er weinig met dit advies gedaan volgens een voorzitter van het Vader Kennis Centrum. Dit centrum zet zich in voor gelijkwaardig ouderschap na een vechtscheiding. De voorzitter hoopt dat er meer onderzoek gedaan wordt naar dit probleem en dat het wordt besproken in de Tweede Kamer. Vaders hebben volgens hem net zoveel recht op het zien van hun kinderen als moeders.

Medisch

In april verschijnt een rapport van het onderzoeksinstituut WODC over de effectiviteit van de huidige benadering van ouders die hun kinderen bij een ex-partner weghouden. Hier wacht de Tweede Kamer op. Triqs vergelijkt de situatie met die in een medische wereld. Medici wilden niet horen dat ze met een mannenbril keken naar situaties, want het waren vroeger vooral mannen. Inmiddels is daar een beweging in en diezelfde beweging moet ook komen als het gaat om de rechten van vaders bij een vechtscheiding.

Lees ook:  Jutta Leerdam gezien met influencer Jake Paul

Recent

Examentijd is weer aangebroken: hoe bereiden studenten zich voor?

Hoe wordt AI gebruikt in de logistieke sector?

Het beste bedrijfsuitje organiseren deze zomer

Terra Management Search: 25 jaar van excellente leiderschapsbemiddeling

Hoe is de Bitcoin halving verlopen?

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings