Zorgwekkende afname van vogels op het platteland is een boodschap van de natuur

09/05/2024
9
minder vogels abeosagri.nl

Het lijkt goed nieuws dat de populatie broedvogels sinds 1990 met 28 procent is gegroeid. Maar deze cijfers vertellen niet het volledige verhaal. De stijging is vooral te danken aan moeras vogels, terwijl soorten op de heide en het platteland het moeilijk hebben.

Albert de Jong, woordvoerder van Sovon Vogelonderzoek, heeft gemengde gevoelens bij het nieuws. Hoewel het goed gaat met vogels in moerasgebieden, dalen de aantallen broedvogels op de heide, in de duinen en op het platteland hard.

De 28 procent groei van de broedvogelpopulatie in ongeveer dertig jaar geeft ook een vertekend beeld, aldus De Jong. Deze populaties bevatten ook soorten die pas recent in Nederland zijn ontdekt en nog in kleine aantallen voorkomen, zoals de zee- en visarend of steltkluut.

Moeras vogels maken een comeback

In de jaren zeventig hadden deze vogels het zwaar, vooral door droogte in de Afrikaanse Sahel, hun overwinteringsgebied. Sinds de jaren negentig is dit verbeterd, waardoor soorten als de oeverzwaluw en purperreiger zich konden herstellen. Sommige soorten moerasvogels hebben zelfs grotere aantallen dan voor 1970.

Daarnaast zijn er de afgelopen decennia veel nieuwe natte natuurgebieden bijgekomen, die zijn aangelegd om water op te vangen bij hoogwater in rivieren of veel regen. De Onlanden bij de stad Groningen zijn hier een voorbeeld van.

Akker en weiland vogels nemen af

Het aantal vogels op akkers, weilanden en heide neemt alarmerend af. Sinds 1990 is de populatie broedvogels op de heide met bijna 40 procent gedaald, terwijl de daling op akkers en weilanden nog groter is. Oorzaken zijn de versnippering van natuurgebieden, kunstmatig lage grondwaterstanden, intensieve landbouw en een teveel aan stikstof.

De veldleeuwerik, ooit de talrijkste vogel van Nederland, heeft zwaar te lijden gehad onder deze omstandigheden. Op het platteland zijn miljoenen vogels verdwenen. Vooral de tapuit op de heide is ernstig getroffen, en soorten als de duinpieper en het korhoen zijn bijna volledig verdwenen.

Deze zorgwekkende trends benadrukken de dringende noodzaak om landbouwpraktijken aan te passen en te streven naar een beter evenwicht tussen landbouw en natuurbehoud. Wil je bijdragen aan een duurzamere landbouw? Bekijk dan de agrarische vacatures op abeosagri.nl en help mee het verschil te maken.

De natuur verteld ons iets

Saskia Hausel, woordvoerder van Vogelbescherming Nederland, benadrukt dat "de natuur ons iets vertelt". De sterke afname van vogels op het platteland zegt iets over onze leefomgeving.

Ook in de stad gaat het niet goed. De broedvogelpopulaties zijn sinds 2007 in stedelijke gebieden met 15 procent afgenomen. Zo gaat het niet goed met de huismus, en de ringmus is zelfs met 83 procent achteruitgegaan sinds de start van de broedvogeltellingen in 1984.

Hoewel het niet alleen maar slecht gaat met vogels in Nederland, staat de helft van de broedvogelsoorten er niet goed voor. En dat is zorgwekkend.

Maak het verschil voor vogels in de landbouw

Het behoud en herstel van onze vogelpopulaties en natuurlijke leefomgevingen begint bij de juiste mensen in de landbouw. Door betrokken en milieubewuste mensen aan te nemen, kunnen we een duurzaam verschil maken.

Wil jij bijdragen aan een beter milieu en een gezonde vogelpopulatie? Overweeg dan een carrière in de landbouw!

Bij Abeos Agri vind je talloze vacatures in de agrarische sector, gericht op verschillende functies en verantwoordelijkheden. Of je nu ervaring hebt of een nieuwe weg wilt inslaan, er is altijd een passende plek voor jou. Van gewasbescherming tot duurzaam waterbeheer, elke rol speelt een cruciale rol in het creëren van een evenwichtige en gezonde natuur.

Lees ook:  Ongediertebestrijding op ecologische manier

Bezoek abeosagri.nl en ontdek de agri vacatures die bij jou passen. Samen kunnen we werken aan een groene toekomst en een rijkere biodiversiteit. Jouw inzet kan het verschil maken voor onze natuur en vogels.

Recent

World Happiness Report: Nederland is heel gelukkig

Een energiezuinig leven bij jou in huis

Waarom het belangrijk is om je huisdier te ontwormen

Examentijd is weer aangebroken: hoe bereiden studenten zich voor?

Hoe wordt AI gebruikt in de logistieke sector?

© Nieuwsbeest - 2024
Made with
Web Wings